top
logo
logo2
banner
col2_1

Sản phẩm nổi bật

col2_2

Tin tức

Kỹ sư, thạc sỹ Công nghệ thông tin và Quản lý tại Pháp Phạm Trường Thi, thuộc AVSE Global, một mạng lưới kết nối và chia sẻ tri thức uy tín của người Việt trên toàn thế giới có những chia sẻ thú vị xoay quanh vấn đề nguồn nhân lực và đào tạo con người trước cơn sóng của cách mạng công nghệ 4.0. Đặc biệt, các nhà quản lý doanh nghiệp phải có sự nhanh nhạy cần thiết để bắt kịp với xu hướng mới, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn vong của chính họ.
Nền công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu mà Việt Nam phải hướng đến để theo kịp các nước phát triển trên thế giới, nhưng chưa phải ai cũng hiểu rõ cách mạng công nghiệp 4.0 là gì.
col1
col3_1
col3_2
col3_3
footer