top
logo
logo2
banner
col2_1

Sản phẩm nổi bật

col2_2

Quản lý thay đổi sự kiện/lịch làm việc

Công cụ cho phép thay đổi thông tin lịch làm việc đã được xuất bản, tự động thông báo tới các bộ phận liên quan thông tin thay đổi, như hủy, hoãn , thay đổi thời gian, địa điểm qua email, hoặc sms. Hỗ trợ công cụ ghi biên bản cuộc họp, kết quả cuộc họp
col1
col3_1
col3_2
col3_3
footer