Sản phẩm nổi bật

Quản lý tempate nội dung thông tin gửi mail, thông báo

Chức năng cho phép đơn vị triển khai thay đổi các mẫu thư gửi thông báo,hoặc tin nhắn SMS theo đặc thù của đơn vị, các mẫu thư bao gồm/ Mẫu thư gửi mail lịch tuần làm việc lãnh đạo Mẫu email thông báo hủy họp Mẫu email thông báo hoãn họp Mẫu email thông báo thay đổi địa điểm Mẫu email giấy mời họp

Tin cùng chuyên mục