Sản phẩm nổi bật

Việc đánh giá thi đua khen thưởng giữa các phòng ban là cách để các chủ doanh nghiệp thúc đẩy công ty của mình phát triển. Việc đánh giá KPI phòng ban giúp: Đánh giá chính xác năng lực của từng bộ phận Biết được mặt được và chưa được của từng bộ phận để đưa ra phương án giải quyết Việc thi đua khen thưởng giữa các phòng ban sẽ được minh bạch và rõ ràng

Tin cùng chuyên mục