Sản phẩm nổi bật

Quản lý thay đổi sự kiện/lịch làm việc

Công cụ cho phép thay đổi thông tin lịch làm việc đã được xuất bản, tự động thông báo tới các bộ phận liên quan thông tin thay đổi, như hủy, hoãn , thay đổi thời gian, địa điểm qua email, hoặc sms. Hỗ trợ công cụ ghi biên bản cuộc họp, kết quả cuộc họp

Tin cùng chuyên mục