Sản phẩm nổi bật

Cung cấp quy trình đăng ký lịch làm việc lãnh đạo chuyên nghiệp

Quy trình cung câp chức năng bao gồm các bước chính sau: 1. Nhân viên, đơn vị đăng ký lịch họp, .. với công ty 2. Bộ phận xét duyệt lịch chuyển xét duyệt trả sagng trạng thái chờ xuất bản 3. Bộ phận xuất bản lịch xét duyệt tin bài trước khi xuất bản lịch, các thông tin giấy mời họp,thông bao được tự động gửi tới các đối tượng liên quan .

Tin cùng chuyên mục