Sản phẩm nổi bật

Tickets của bạn được phân phối tự động, luôn biết ai chịu trách nhiệm cho mỗi Tickets, xác định Phòng ban quản lý các ticket dễ dàng hơn, gắn nhãn và những quy tắc chuyển giao vào các ticket của bạn. Không bị rối bởi nhiều kênh hỗ trợ khách hàng cùng một lúc, bằng cách quy tụ về một nơi trong hệ thống Ticket support system. Khi số lượng các ticket ngày càng tăng lên xử lý thủ công không đáp ứng được, đòi hỏi cần phải có hệ thống để tiếp nhận, gán trách nhiệm, theo dõi và quản lý chặt chẽ sẽ giúp giải quyết các ticket nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Hệ thống cho phép khai báo các quy trình xử lý phiếu yêu cầu một các tự động qua các bước xử lý

Hệ thống tự động thống kê đánh giá hiệu quả xử lý, nguồn phiếu hỗ trợ cách tự động nhanh chóng

Ticket system là “Hệ thống tiếp nhận – phân phối – xử lý – theo dõi – quản lý các yêu cầu của khách hàng từ nhiều kênh quy tụ lại thành một mối với hiệu quả vượt trội”. Quản lý nhiều kênh liên hệ tập trung chỉ trong 1 giao diện phần mềm Tiếp nhận, sàng lọc, phân loại, phân phối các yêu cầu đến đúng bộ phận phụ trách nhanh chóng và đầy đủ. Gán trách nhiệm cho từng người, khách hàng có thể đánh giá sự hài lòng ở cuối mỗi câu trả lời của nhân viên chỉ bằng 1 click chuột tHệ thống tự động với các thiết lập về quy tắc chuyển giao, xử lý, báo cáo, theo dõi để đảm bảo những yêu cầu luôn được xử lý một cách hiệu quả. Làm hài lòng khách hàng về mặt thời gian, trở thành nơi tin cậy trong và xây dựng thương hiệu mạnh.

Trong doanh nghiệp của bạn Khách hàng có thể liên hệ với bạn qua bất kỳ phương tiện nào như: – Khi khách hàng gửi yêu cầu cho bạn qua Form liên hệ trên website –> Bạn phải đăng nhập Tài khoản trang web để xem và trả lời – Khi khách hàng gửi yêu cầu cho bạn qua Email –> Bạn phải đăng nhập vào Tài khoản email để xem và trả lời – Khi khách hàng để lại tin nhắn chat offline –> Bạn phải vào Tài khoản chat – Khi khách hàng liên hệ với bạn từ trang Facebook –> Bạn phải đăng nhập vào Tài khoản Facebook – Khi khách hàng hỏi bạn từ diễn đàn riêng –> Bạn phải đăng nhập vào Tài khoản thành viên để phản hồi – Khi khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ liên quan đến nhiều bộ phận khác nhau –> Bạn phải mất thời gian chuyển tiếp đến từng bộ phận, thông tin dễ bị rối, khó giám sát kết quả hoàn thành