Sản phẩm nổi bật

Phân hệ quản lý nhân sự ghi nhận và theo dõi toàn bộ quá trình liên quan đến nhân sự bao gồm việc tuyển dụng, quản lý hồ sơ, lý lịch, hợp đồng lao động, quá trình công tác, thống kê báo cáo theo nhiều tiêu chí, cung cấp các thông tin cần thiết về năng lực nhân viên. Quản lý nhân sự cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, bao gồm đầy đủ các tính năng xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty, Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý hồ sơ nhân viên, Quản lý chế độ chính sách phúc lợi, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Hệ thống phân quyền linh hoạt, theo nhiều tiêu chí, quản trị đến từng phòng ban đơn vị Hệ thống danh mục cấu hình linh hoạt, dễ đang thay đổi phù hợp linh động với đặc thù riêng của đơn vị triển khai.

Quản lý thông tin nhân sự Quản lý đào tạo Quản lý quá trình công tác Quản lý khen thưởng/ kỷ luật Quản lý thân nhân Quản lý ý tế xã hội Quản lý công việc Quản lý thông tin lương