Sản phẩm nổi bật

Đối với doanh nghiệp việc đo lường chỉ số KPI là hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Thông thường KPI được áp dụng để đo lường và đánh giá một phần kết quả công việc của bộ phận, nhân viên.

Việc đánh giá thi đua khen thưởng giữa các phòng ban là cách để các chủ doanh nghiệp thúc đẩy công ty của mình phát triển. Việc đánh giá KPI phòng ban giúp: Đánh giá chính xác năng lực của từng bộ phận Biết được mặt được và chưa được của từng bộ phận để đưa ra phương án giải quyết Việc thi đua khen thưởng giữa các phòng ban sẽ được minh bạch và rõ ràng

Nhân viên là nền tảng, là cốt lõi để một doanh nghiệp phát triển. Sai lầm của các chủ doanh nghiệp là đánh giá nhân viên dựa theo cảm tính. KPI sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện, minh bạch để đánh giá nhân viên chính xác dựa trên năng lực làm việc của người đó. Với hệ thống bạn có thể: Biết được mức độ nhiệt tình, chăm chỉ làm việc của nhân viên Đánh giá được hiệu quả công việc từng người Nhân viên tự đánh giá được hiệu quả công việc của mình Kiểm soát được công việc trong nội bộ của mình Giúp nắm bắt được năng lực của từng nhân viên để giao việc hiệu quả