top
logo
logo2
banner
col2_1

Sản phẩm nổi bật

col2_2
Phần mềm Quản lý dự án/Công việc cho phép một tổ chức, công ty có thể theo dõi và quản lý một cách chi tiết tất cả các dự án công ty và là một công cụ hữu hiệu để đội dự án có thể dễ dàng lập kế hoạch, chia sẻ, giao tiếp, báo cáo công việc. Phân quyền thao tác tới từng đầu công việc chức năng cho nhân viên. Luồng xử lý quản lý chặt chẽ từ công đoạn người quản lý giao việc, nhân viên nhận việc sau đó thực hiện rồi báo cáo tình trạng, kết quả công việc. Sử dụng chức năng này nhằm giám sát và kiểm soát các công việc đang thực hiện, đã quá hạn một cách chặt chẽ và khoa học.
Hệ thống cung cấp công cụ theo dõi đánh giá kết quả công việc tới từng nhân viên.
Chức năng cho phép xây dựng kho lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến dự án, giúp người dùng dễ dàng chia sẻ, tìm kiếm
Cho phép quản lý dự án một cách chuyên nghiệp, phân công giao việc công việc, thời gian hoàn thành tới từng phòng ban, cá nhân của dự án. Tự động ước lượng tiến độ công việc hoàn thành dựa trên trọng số đầu việc Nhắc nhở người dùng qua email, sms khi công việc đến hạn chưa báo cáo Quản lý lưu trữ được tất cả các thay đổi liên quan đến dự án.
Cho phép theo dõi tiến độ thực hiện dự án/công việc , người dùng báo cáo theo tuần, theo tháng Dữ liệu tự động thống kê, lập báo cáo , hỗ trợ nhiều biểu đồ công việc
col1
col3_1
col3_2
col3_3
footer