Sản phẩm nổi bật

Phần mềm Quản lý dự án/Công việc cho phép một tổ chức, công ty có thể theo dõi và quản lý một cách chi tiết tất cả các dự án công ty và là một công cụ hữu hiệu để đội dự án có thể dễ dàng lập kế hoạch, chia sẻ, giao tiếp, báo cáo công việc. Phân quyền thao tác tới từng đầu công việc chức năng cho nhân viên. Luồng xử lý quản lý chặt chẽ từ công đoạn người quản lý giao việc, nhân viên nhận việc sau đó thực hiện rồi báo cáo tình trạng, kết quả công việc. Sử dụng chức năng này nhằm giám sát và kiểm soát các công việc đang thực hiện, đã quá hạn một cách chặt chẽ và khoa học.

Hệ thống cung cấp công cụ theo dõi đánh giá kết quả công việc tới từng nhân viên.

Chức năng cho phép xây dựng kho lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến dự án, giúp người dùng dễ dàng chia sẻ, tìm kiếm