Sản phẩm nổi bật

Phân hệ chăm sóc khách hàng của ĐiềuHành.NET cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp khoa học, từ quản lý khách hàng tiềm năng, khách hàng, cơ hội, hóa đơn, marketing, ... Lưu trữ được tất cả các qúa trình tương tác như gọi điện, liên hệ, email , lịch sử mua hang của khách hàng Trợ giúp doanh nghiệp từ khâu tìm kiếm, thu thập khách hàng, quản lý đầy đủ các giao dịch,liên hệ của khách hàng, đến xây dựng các chiến lược marketing Phân tích số liệu khách hàng đa chiều, theo nhiều tiêu chí linh hoạt để đưa ra thông tin xây dựng các kế hoạch, quyết định